V.w.b. de activiteiten op het duivenhok: deze staan, op een kwartiertje per dag na om de duiven te voeren en van water en grit te voorzien, vrijwel volledig stil. Althans zo is het hier ter plekke gesteld. Alle doffers (nu nog 29 stuks) en duivinnen (nu nog 36 stuks inclusief 4 laatjes) zitten afzonderlijk in 2 grote rennen die we achter en direct aansluitend aan het hok hebben. Alles zit op schapjes en rustvakken en de vloer bestaat uit roosters. Gemak dient de mens! Om teveel aan voer morsen door de vloerroosters te voorkomen hebben we onder de voerbakken een houten plaat aangebracht met opstaande randen zodat het voer wat niet in de voerbak terechtkomt of door te gretig etende duiven uit de voerbak wordt gewerkt op deze plaat terecht komt en alsnog door de duiven kan worden verorberd en niet onder de roosters terechtkomt waar het lokaas is voor ongedierte met alle negatieve gevolgen van dien. Zo gaat het dan: zorgen voor zoveel mogelijk gemak op de hokken in deze stille tijd.

Dan nog de kwestie,zoals ik het reeds in een eerder nieuwsbericht heb aangekondigd, dat ik terug wil in aantal duiven. En volgend jaar, bij goede gezondheid, wil ik niet deelnemen aan de vluchten maar minimaal1 jaar ‘rust’ inbouw om me te richten op andere zaken die van belang (kunnen) zijn in het leven maar zeker ook hoe ik verder wil met de duiven. De laatste jaren gaf, ondanks dat het op afgelopen seizoen na best wel goed ging, geen voldoening meer en bracht niet meer de passie die ik eigenlijk altijd wel voor deze prachtige sport heb gehad. En dit geldt al vanaf mijn 9e levensjaar toen ik mijn eerste duiven kreeg van mijn veel te vroeg overleden opa Nanne Wolff. Als de dan toch op de ‘automatische piloot’ doorgaat voelt het uiteindelijk toch niet goed. Dus eigenlijk kwam het dit seizoen wel goed uit dat het beneden de maat wat want dan zet je ook eerder de stap en kun je makkelijker de knoop doorhakken. Dus vanaf komend seizoen wil ik me gaan richten op de kweek en de jonge duiven uit testen op andere hokken. Er zijn al een aantal liefhebbers uit de eigen vereniging die jonge duiven ‘besteld’ hebben. Daarnaast wil ik er nog een koppeltje kweken voor een paar eenhoksraces waarvan ook 1 of 2 gezamenlijk met een clubgenoot. Wanneer dan volgend seizoen de vluchten starten kun je ook eens bij een andere liefhebber een kijkje nemen of lekker in de tuin gaan werken of met de vrouw een fietstochtje maken. Ach ja, er is nog zoveel in het leven waarvan je mag genieten en laten we wel zijn er zijn ook genoeg mensen die daarvoor geen mogelijkheid hebben: financieel of nog erger door lichamelijke kwalen.

Omdat ik dus in aantal duiven terug wil is mijn manier van selectie altijd als volgt: eerst de duiven waar jezelf en een ander niets aan heeft gaan weg naar, zoals we hier zeggen, de ‘kippenkoper’. Deze zorgt dat de duiven worden afgevoerd. Dit kan in meerdere sessies plaatsvinden. Hierna is het aantal zodanig teruggebracht, maar nog altijd te hoog, dat er nog duiven uit moeten. Deze duiven zijn van zodanige waarde dat anderen er ook wat mee kunnen, althans dat is mijn mening. En deze bied ik aan op o.a. Marktplaats en/of duivenmarktplaats voor hele redelijke prijzen (gemiddeld tussen € 50 en € 150; zie pagina ‘Te koop’). Dan zijn er altijd weer mensen die denken te moeten reageren en zogenaamde belangstelling hebben voor de duiven. Hele waslijsten aan (digitale) conversaties worden er gevoerd. Alleen als je vraagt om even contact te leggen per telefoon om wat makkelijker met elkaar afspraken te maken wordt hierop niet gereageerd of spelen er zogenaamd allerlei andere zaken waarom er niet gereageerd kan worden. Uiteindelijk is het eind van het liedje dat je als aanbieder een melding van Marktplaats zelf krijgt dat het wellicht gaat, op grond van meerdere meldingen, om een fraudeur of oplichter. Mensen bedankt. Wanneer je niets anders te doen hebt dan mensen op te lichten heb ik 1 tip : GA GEWOON AAN HET WERK EN VERDIEN EERLIJK JE GELD MAAR BOVENAL TOON ENIG RESPECT VOOR JE MEDEMENS !!. Tegenwoordig moet alles kunnen, nou ik zeg je : MOOI NIET. Dit kan gewoon niet. Dan is bovenstaande nog lang niet het ergste maar weerloze oude mensen met een telefoontje, zogenaamd van de bank, oplichten en financieel te gronde richten nou grote jongen dan ben je wel erg laag gezakt en ben je in mijn ogen, zoals we hier zeggen,  geen ‘knip voor de kont’ waard. Of met de smoes:  ‘Ik wil even weten of ik niet met een oplichter te maken heb. Kan ik je een tikkie sturen om even een cent (€ 0,01) over te maken dan weet ik zeker dat het goed zit.’ Wanneer je hier gehoor aan geeft is binnen de kortste keren je bankrekening geplunderd omdat je op een nepwebsite terecht bent gekomen waar je niets vermoedend je inloggegevens invoert met alle gevolgen van dien.  1 Tip : STOP ERMEE !!

Tot slot nog even wat anders: morgenavond voor de eerste keer de mogelijkheid om online de najaarsvergadering van afdeling 8 Gelders Overijsselse Unie bij te wonen. Een goed initiatief. Er staat genoeg op de agenda waaronder een aantal zeer wezenlijke zaken (zie: website afdeling 8). Ik zal in ieder geval ook inloggen of ik het de hele zit volhou is een tweede maar m.i. moeten we wel mee met dit soort, voor de duivensport, toch hele wezenlijke veranderingen.

Mensen ik heb weer genoeg gezegd en ben mijn ei weer kwijt. Tot een volgende keer.