Oktober-november 2018….

Inmiddels zitten alle duiven op rust als voorbereiding op het volgend seizoen. Het was een verenboel iedere dag weer opnieuw al wordt het op dit moment (31 oktober) al een stuk minder. Ook de verzorging is aangepast aa n de ‘winter-rust’ dit betekent : geen duiven meer los (wegens de combinatie rui versus roofvogel), 1 keer per dag voeren, water bijvullen en niet elke dag verversen en 1 keer per week mest krabben. Zo komen de duiven weer tot rust (inclusief ik zelf). De vliegduiven zijn inmiddels geselecteerd op een paar ’twijfelgevallen’ na omdat bij deze duifjes het nog niet helemaal zeker is of het een doffertje of duivinnetje is. Afhankelijk hiervan zal bepaald worden of het duifje alsnog kan worden geplaatst op 1 van de vlieghokken of toch voor een schappelijk prijsje zal worden aangeboden via deze site en/of de overige media. Ook zitten er nog 8 duiven van wijlen mijn oom Eibert Spijkerboer. Inmiddels zijn er 10 verkocht. Deze 8 zullen nog volgen. Daarnaast hebben we zelf nog 4 uitgeselecteerde duivinnen in de aanbieding (zie: pagina ‘Te Koop’) Alle genoemde duiven zijn goed bruikbaar dus heeft u nog een bruikbaar duifje nodig reageer dan even en bekijk de stambomen op de site. Ik hoor het graag….

Tentoonstelling….

Op 9 november a.s. is het weer tijd voor onze jaarlijkse tentoonstelling. Hiervoor hebben we nog een bonnenverkoop (56 stuks) uitgezet via duiven.net (http://www.duiven.net/verkoopfr/). Kijk maar even of er nog een bonnetje voor u bij zit.

  1. Zelf ben ik niet zo´n fan van het fenomeen tentoonstelling. Ach, het is altijd wel gezellig op zo’n jaarlijks reünie. Je ziet vaak nog weer een aantal liefhebbers uit andere verenigingen en maakt er een praatje mee, je eet en drinkt wat en hoopt een prijsje uit de verloting en dan, ja dan….zitten er ook nog duiven ingekooid! Met veel pijn en moeite zoek ik elk jaar een paar duifjes uit want ik voel me wel verplicht om deel te nemen als lid van onze vereniging maar of ik het mooi vind? Nee, dan ik liever naar een kleinvee tentoonstelling waar veel meer variatie is te zien en te beleven. Ja, en dan een zaal met ingekooide postduiven van, zo op het eerste gezicht, 13 in een dozijn met hetzelfde formaat en overwegend dezelfde kleuren. Ik laat liever de ‘mand’ spreken voor het bepalen wat een goede duif is maar dat is mijn mening.  Anderzijds begrijp me niet verkeerd, er zijn gelukkig voldoende liefhebbers die het prachtig vinden aan 1 of meerdere tentoonstellingen mee te doen en hiervan ook veel werk maken. Gelukkig maar, zou ik zeggen zo kan een ieder een eigen keuze maken binnen onze mooie duivensport die al teveel ten onder gaat aan onderlinge afgunst en kwaadsprekerij, helaas dien ik dit toch te constateren. Inmiddels heb ik zelf al 45 jaar duiven (vanaf mijn 8e jaar) en heb de gehele duivensport drastisch zien veranderen op allerlei gebied en is het aantal liefhebbers inmiddels ook gedecimeerd. De initiatieven die nu mede door de NPO worden ondernomen juich ik van harte toe want de opmerking “dit hebben we altijd al zo gedaan, dus niets veranderen” gaat niet meer op. Dat vraag was niet meer of er verandering diende te komen maar wanneer de  veranderingen zouden worden ingezet. Hier is nu een begin mee gemaakt met de Secties voor vitesse/midfond,  dagfond/marathon en jonge duiven. Laten we het een kans geven en  doe zelf ook een duit in het zakje door u aan te melden bij 1 van de secties en een keer een vergadering te bezoeken want dan kun je ook je eigen idee daar doorgeven. Wel is gebleken dat heel veel liefhebbers nog geen idee hebben wat de verschillende secties doen en wat ze voor functie en doel hebben. Ga hiervoor een naar de website van de NPO (www.npoveenendaal.nl).

Goed voor nu weer even voldoende aan het digitale papier toevertrouwd tot de volgende keer.